Samarbejde om energispild, energideling og solceller i Erhvervsbyen med konkrete inspirationscases

Energispild er et af de bæredygtighedsområder, vi gerne vil arbejde med i Erhvervsbyen. Det tager vi hul på med dette – nu online – inspirations- og dialogmøde. Samtidig spiller det godt ind i Gladsaxe Kommunes kommende Strategi for Grøn Omstilling.

Dialogmødet foregår online d. 22. oktober kl. 10-12.30 via Teams.  Vi håber, at I vil prioritere at være med, blive inspireret og komme med jeres input. Tilmelding til Karen Brosbøl Wulf karwul@gladsaxe.dk senest d. 20. oktober.

Med inspiration fra cases fra Rambøll, Sustainable Solutions og Gladsaxe Kommune tager vi en dialog om samarbejdsmuligheder om køling, coproduktion af varme, CO2 optimering certificeringsordninger og solceller.  

Dagsorden

  1. Velkomst, præsentation og dagsorden v. Karen Brosbøl Wulf, leder af Gladsaxe Erhvervsby 
  1. Kort orientering om Gladsaxe Kommunes kommende Strategi for Grøn Omstilling ift. energi – og udbygningen af fjernvarmen v. Niels V. Haar Sørensen, Stabs- og Projektchef, By og Miljøforvaltningen og Thomas Christian Engell, projektleder, Fjernvarme, Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune arbejder på en Strategi for Grøn Omstilling, som skal bidrage til at indfri Regeringens 70 pct. målsætning. Gladsaxe Kommune står selv for cirka 5 % af CO2 udledningen og borgere og virksomheder for 95%. Derfor kan vi kun nå de ambitiøse mål for CO2-reduktion, hvis vi gør det sammen og Gladsaxe Kommune vil meget gerne samarbejde med os i Erhvervsbyen. Der er fokus på energi, transport og cirkulær økonomi.

  1. Køling og coproduktion af varme; Case Tårnby forsyning og Aarhus Universitet v. Rambøll

I et samfund, hvor vi skal sikre den mest effektive energiforsyning med mindst muligt CO2-aftryk er der store gevinster at hente ved samproduktion og energideling af køling og varme. I vores eksisterende bygningsmasse finder vi mange eksempler på ældre løsninger udtænkt i en anden tid, som sagtens kunne optimeres. Rambøll giver nogle par eksempler på nytænkende løsninger, som kan give inspiration. Vi drøfter udfordringerne og forudsætningerne i forbindelse med optimering af energiforsyningen. Hvad tænker I om det – og kunne der være nogle samarbejdsmuligheder i Erhvervsbyen?

  1. CO2 optimering i bygninger – med garanti for tilbagebetalingsperioden og betaling over driftsregnskabet v. Rambøll

Energibesparelser er en af de mest betydende faktorer, når det kommer til at efterleve Paris-aftalen – og specielt for bygningsdrift er besparelsespotentialerne stadig store. Rambøll præsenterer deres proces for beregning og evaluering af besparelsespotentialer og gennemgår desuden den økonomiske model. Modellen giver mulighed for at etablere de ønskede CO2 reducerende tiltag med garanti for tilbagebetalingsperioden og med mulighed for at betale investeringen af henover driftsregnskabet. Hvad tænker I om det – og kunne der være nogle samarbejdsmuligheder i Erhvervsbyen?

  1. Certificeringsordninger er også for eksisterende byggeri v. Rambøll

Der er de seneste år kommet en række muligheder for at opnå bæredygtighedscertifikater for eksisterende byggeri, hvor fokus i høj grad er på bygningsdriften. Specielt DGNB ordningen vil blive fremhævet, da denne ordning favner bredt og rummer mulighed for at arbejde målrettet med en CO2 baseline. Hvad tænker I om det – og kunne der være nogle samarbejdsmuligheder i Erhvervsbyen?

  1. Solceller – en god investering i klimaet og virksomhedens bæredygtighedsprofil v. Jesper Steen, Sustainable Solutions

Solceller på tage spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling. Danmark skal elektrificeres og vi har behov for alt den grønne strøm vi kan producere, og vi kan som virksomheder gøre en stor forskel ved at dække en del af forbrug med egenproduceret grøn strøm. Solceller har en forventet levetid på 30 år og vil typisk være betalt hjem indenfor 5-10 år, hvilket gør solcelleanlæg til en god investering der understøtter klimaet og virksomhedens bæredygtighedsprofil. Hvad tænker I om det – og kunne der være nogle samarbejdsmuligheder i Erhvervsbyen?

  1. Næste skridt?

Har I set den nye erhvervspulje til til projekter, der reducerer energiforbruget og sænker CO2-udledningen? I 2020 er der 200 mio. kr. i puljen, og frem mod 2029 er der afsat næsten 3,5 mia. kr.? https://sparenergi.dk/erhverv/vaerktojer/tilskud. Tilskuddet kan søges af privatejede produktions- handel- og servicevirksomheder. Det gives til projekter som f.eks. udskiftning af kedler med varmepumper, skift til LED-belysning og energioptimering af procesanlæg. Kilde: Grafik – Mærkesag, Foto: Sustainable Solutions  

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *