VERDENSMÅLSBÆNKEN

Gladsaxe Erhvervsby har sammen med Gladsaxe Kommune udviklet et koncept for en Verdensmålsbænk omringet af biodiversitet. Målet er at gøre erhvervsområderne mere attraktive, tilgængelige og bæredygtige. Den første Verdensmålsbænk er lavet af elever fra FGU Nord og står på deres hjørne i krydset ved Gladsaxevej og Vandtårnsvej. Se konceptet blive yderligere præsenteret i videoen her:

BÆREDYGTIGHED

Vi vil ikke svigte verdensmålene.


Bæredygtighed bliver et større og større fokus, og i Erhvervsbyen har vi et ønske om at blive det mest bæredygtige erhvervskvarter i Danmark. Vi deler en vision om at skabe en lysere fremtid for kommende generationer, og det kan ikke opnås uden handling. Vi benytter derfor vores tætte samarbejde i Erhvervsbyen til at skabe bæredygtige løsninger og inspirere hinanden til at gøre en forskel.

Vi støtter op omkring Gladsaxestrategien, som er med til at sætte retningen for udvikling af bæredygtig vækst og velfærd. Læs mere om Gladsaxestrategien her.

TILTAG

Bæredygtighedsgruppe

Den store interesse i at gøre en forskel har ført til stiftelsen af Erhvervsbyens bæredygtighedsgruppe. Vi har løbende møder angående verdensmål, CSR og cirkulær økonomi, hvor vi arbejder med bæredygtighed på tværs af områderne.

NABOGO

Vi har indgået et partnerskab med Gladsaxe Kommune om samkørselstjenesten NABOGO. Denne app gør det lettere at køre med sine kollegaer, formindsker trafik og er godt for miljøet. Klik here for at læse mere om NABOGO.

© Copyright - Gladsaxe Erhvervsby