Byggegruppen

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

Byggeri og drift af bygninger i Danmark står for godt 30 pct. af den totale CO2-udledning, og byggeriet alene står for over 40 pct. af affaldsproduktionen.

Vores vision har lige fra starten i 2017 været at skabe et unikt netværk, et partnerskab, hvor vi i kraft af vores tætte samarbejde lykkedes med at løfte bæredygtigheden med afsæt i verdens vigtigste dagsorden FNs verdensmål. Gladsaxe Erhvervsby er kendt som stedet, hvor virksomhederne tør gå forrest og skabe nytænkende og konkrete bæredygtighedssamarbejder, som inspirerer andre.

Byggespildsgruppen har samlet alle de relevante byggeaktører i Gladsaxe Erhvervsby. Vores ønske er at dele vores erfaringer på tværs og skabe fælles løsninger for at begrænse spild og blandt andet udnytte potentialet for genbrug og genanvendelse af byggematerialer. Vi håber at vores tiltag vil give inspiration til andre.

Ved at samle vores erfaringer, viden og ressourcer, har vi sammen skabt et idékatalog med inspiration om genbrug af en lang række byggematerialer: Idékatalog Byggespildsgruppen

Samtidig har vi i samarbejde udviklet og lanceret en landsdækkende portal  www.bygcirkulært.dk, hvor alle kan tilbyde og finde brugte byggematerialer, som kan hjælpe os til at reducere spild. Derfor skal et forprojekt finde en digital model, der kan skubbe på udviklingen med at genbruge eller genanvende byggematerialer og –affald til nye byggerier. Projektet har fået midler fra Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi. Projektpartnerne er Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Erhvervsby, som har udviklet portalen BygCirkulært, Aarhus Kommune, WeBuildDenmark, Pihl Holdings og Danske Regioner, samt Region Hovedstaden som er tovholder. Pentia står for processen med at afdække, udvikle og trykprøve digitale løsningsforslag. Se pressemeddelelse og læs mere her.

Er du ikke medlem af Gladsaxe Erhvervsby og ønsker medlemskab eller blot interesseret i at deltage på næste byggegruppe møde, så kontakt Kirsten Voxtrup på mail kivope@gladsaxe.dk eller på telefon 24996898.


I Gladsaxe Erhvervsby arbejder vi med et Bæredygtighedsmanifest, som indebærer, at:

  • Vi tør gå nye veje i forpligtende samarbejder
  • Vi hjælper hinanden med at udvikle og realisere konkrete initiativer
  • Vi deler vores viden og skaber værdifulde løsninger for mange
  • Vi motiverer hinanden og vores kolleger til at gå forrest
  • Vi engagerer os og deler vores bæredygtige samarbejder og løsninger med omverdenen.
© Copyright - Gladsaxe Erhvervsby