FAKTA OM ERHVERV I GLADSAXE

Gladsaxe erhvervsby hører til blandt landets ældste industrikvarterer og huser nogle af Danmarks største virksomheder.


Gladsaxe i tal

  • 35.400 private arbejdspladser (2021).
  • 44.340 private- og offentlige arbejdspladser (2021).
  • 3.260 reelle virksomheder – dvs. virksomheder, der har et aktivitetsniveau svarende til minimum et halvt årsværk (2020).
  • 252 iværksættere.
  • Danmarks næststørste eksport (113,7 mia.) (2020) og høj BNP pr. indbygger (2,62 gange større end landsgennemsnittet) (2019).

Området

I Tobaksbyen nord for Ringvejen, der tidligere lagde område til Scandinavian Tobacco Group, bygges der nu boliger og kontordomiciler. Syd for Ringvejen etableres der også nye boliger og kontordomiciler, men samtidig er der stadig plads til industri-, handels- og servicevirksomheder.

Letbanen

Letbanen er planlagt til at stå færdig i 2023 og kommer med to stationer ved Gladsaxe Erhvervsby til at sætte skub i udviklingen af området. Der må bygges højere og tættere, hvilket giver mulighed for at etablere flere kontordomiciler.

Erhvervsbyggeri

Samlet set vil der være mulighed for at udvikle erhvervsbyggeri på ca. 785.000 m2 i Gladsaxe Erhvervsby.

Der er med andre ord plads til udvikling, og det giver gode muligheder for investeringer i området, der får en langt mere central placering.

Kort over letbanen

På billedet til venstre kan du se et kort over letbanen i Gladsaxe Kommune. Vejtegningerne – også kaldet funktionsplaner – viser letbanens linjeføring og den fremtidige udformning af vejanlægget langs letbanen, som er sendt i udbud.

Planerne viser placeringen af letbanens spor og stationsplaceringer samt fortov, cykelstier, kørebaner, rabatarealer, broer, konstruktioner og lign. Mulige arbejdsarealer og arbejdspladser er ikke tegnet med, da de ikke ligger fast endnu.

Der kan desuden forekomme mindre ændringer, når de vindende entreprenører fastlægger de endelige detaljer i projektet.

Billede samt tekst er fra dinletbane.dk

© Copyright - Gladsaxe Erhvervsby