FAKTA OM ERHVERV I GLADSAXE

Gladsaxe erhvervsby hører til blandt landets ældste industrikvarterer og huser nogle af Danmarks største virksomheder.


Dét erhvervsområde i Danmark med størst vækst!

Gladsaxe er i top, når det gælder erhvervspræstationer. Gladsaxe er den niende største erhvervskommune i Danmark med mange store virksomheder og hovedsæder. Igennem mange år har Gladsaxe haft en af Danmarks højeste stigninger i antal arbejdspladser. Fra 2019 til 2021 var væksten 7,5 procent. mod 4,4 procent på landsplan.

  • I top ift. eksport, antal, produktivitet og omsætning (Ceveanalyse, 2018).
  • 1400 nye arbejdspladser i 2017.
  • 12.000 nye medarbejdere.
  • Ca. 250 virksomheder og 140 grundejere.
  • En erhvervsvenlig kommune med fokus på bæredygtighed, vækst og velfærd.

Området

I Tobaksbyen nord for Ringvejen, der tidligere lagde område til Scandinavian Tobacco Group, bygges der nu boliger og kontordomiciler. Syd for Ringvejen etableres der også nye boliger og kontordomiciler, men samtidig er der stadig plads til industri-, handels- og servicevirksomheder.

Letbanen

Letbanen er planlagt til at stå færdig i 2023 og kommer med to stationer ved Gladsaxe Erhvervsby til at sætte skub i udviklingen af området. Der må bygges højere og tættere, hvilket giver mulighed for at etablere flere kontordomiciler.

Erhvervsbyggeri

Samlet set vil der være mulighed for at udvikle erhvervsbyggeri på ca. 785.000 m2 i Gladsaxe Erhvervsby.

Der er med andre ord plads til udvikling, og det giver gode muligheder for investeringer i området, der får en langt mere central placering.

Kort over letbanen

På billedet til venstre kan du se et kort over letbanen i Gladsaxe Kommune. Vejtegningerne – også kaldet funktionsplaner – viser letbanens linjeføring og den fremtidige udformning af vejanlægget langs letbanen, som er sendt i udbud.

Planerne viser placeringen af letbanens spor og stationsplaceringer samt fortov, cykelstier, kørebaner, rabatarealer, broer, konstruktioner og lign. Mulige arbejdsarealer og arbejdspladser er ikke tegnet med, da de ikke ligger fast endnu.

Der kan desuden forekomme mindre ændringer, når de vindende entreprenører fastlægger de endelige detaljer i projektet.

Billede samt tekst er fra dinletbane.dk

© Copyright - Gladsaxe Erhvervsby