MEDLEMSKAB


Medlemmer af foreningen kan være ejere af virksomheder i Gladsaxe Kommune, ejendomsejere, investorer, og uddannelsesinstitutioner. Derudover kan aktører udenfor Gladsaxe Kommune med interesse i Gladsaxe Erhvervsby godkendes som medlemmer af bestyrelsen.

Hvert medlem har som udgangspunkt én stemme på generalforsamlingen, med mindre andet er præciseret i kontingentstrukturen.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens daglige leder, med mindst 3 måneders varsel til den 31. december.

Klik her for at se nuværende medlemmer af Erhvervsbyen.


KONTINGENT

Medlemmer af foreningen betaler et årligt kontingent afhængig af, om de er ejere og/eller lejere – og ud fra hvor stor ejendomsværdien er og hvor mange medarbejdere de er.

HVORFOR VÆRE MEDLEM?


I Gladsaxe Erhvervsby bliver I en del af et ambitiøst partnerskab på tværs af virksomheder, Gladsaxe Kommune og medarbejdere i Gladsaxe Erhvervskvarter. Vi arbejder hele tiden på at etablere tiltag og holde arrangementer, der styrker dig og din virksomhed, og vi gør det blandt andet gennem en filosofi om, at vi er stærkere, når vi samarbejder.

Vi har en tæt dialog med kommunen om trafik, erhvervsudvikling, klimatilpasning, lokalplaner mv. Som medlem af Gladsaxe Erhvervsby kan I være med til at præge udviklingen i området, både når det gælder trafik, udvikling af byrummet og etablering af funktioner, der gør Gladsaxe Erhvervsby til et attraktivt sted at være virksomhed og medarbejder.


ENGAGEMENT I ERHVERVSBYEN HJÆLPER JERES VIRKSOMHED

Undersøgelser fra både Danmark og udlandet viser, at det har stor betydning for ejendomsværdien, når der bliver investeret i at udvikle byrummet f.eks. ved at etablere grønne og rekreative områder med plads til flere funktioner.

Ejendommene langs Sønder Boulevard i København har efter en renovering således oplevet en værdistigning på 350 mio. kr.

For ejendomsejere er der altså helt kontante fordele ved investere i at engagere sig i Gladsaxe Erhvervsby og arbejde aktivt for at forskønne området.

For lejere er det vigtigt at bo i et område, hvor man kan tiltrække og fastholde medarbejdere. Derfor er det vigtigt, at man nemt kan komme til og fra ens arbejdsplads. Men det er også vigtigt, at udearealerne er attraktive, og at der f.eks. findes caféer, indkøbsfunktioner eller træningsfaciliteter. Transport og attraktive udearealer er ligeledes noget, som I kan påvirke ved at engagere jer i Gladsaxe Erhvervsby.

Vær med til at præge udviklingen i Gladsaxe Erhvervsby – og skab værdi for jeres virksomhed.

NETVÆRK

I Gladsaxe Erhvervsby arbejder vi hele tiden på at skabe meningsfulde faglige og sociale netværk og events. Blandt andet arrangerer vi HR frokostmøder, virksomhedsbesøg, torsdagsbarer og løb.

De faglige arrangementer i Erhvervsbyen giver mulighed for faglig sparring med andre kompetente medarbejdere, hvor I kan dele erfaringer, blive klogere og se jeres opgaver fra nye perspektiver.

Når vi i Erhvervsbyen også fokuserer på at arrangere sociale arrangementer på tværs af virksomheder, er det fordi vi ved, at en af de bedste måder at skabe et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen er ved at lave sociale arrangementer. Sociale arrangementer giver ikke kun mening på den enkelte arbejdsplads, men også på tværs af virksomheder, da de i denne sammenhæng giver mulighed for at møde dygtige folk i andre sammenhænge og måske opdage en mulighed for et samarbejde, som ikke var opstået, hvis I kun socialiserede indenfor egen virksomhed og fag.

PRAKTISK SAMARBEJDE

I Erhvervsbyen samarbejder et hav af forskellige virksomheder på kryds og tværs – også i forhold til mere lavpraktiske opgaver og udfordringer. Vi deler faciliteter og åbner f.eks. gerne vores mødelokaler, hvis en anden virksomhed mangler, og vi laver fælles indkøbsaftaler for at minimere vores omkostninger.

© Copyright - Gladsaxe Erhvervsby