FAGLIGE NETVÆRK

Vi skaber unikke netværk og faglig sparring.


Vi vil gerne udnytte det, at vi er så mange virksomheder, som bor tæt på hinanden i Erhvervsbyen. Vi tror på, at vi ved at mobilisere de lokale kræfter og kompetencer kan gøre det sjovere og mere attraktivt at arbejde i netop vores bydel.

Derfor etablerer vi faglige netværk bl.a. om HR og facility management for at give faglig inspiration, personlige netværk og sparring og samarbejde på tværs.

TILTAG

Fremtidens Faglærte

Vi er en lang række aktører, som har skabt et lokalt partnerskab, hvor vi gerne vil styrke uddannelsen af fremtidens faglærte. Det gør vi ved at styrke skole-virksomhedssamarbejdet i Gladsaxe og øge skolernes, forældrenes og de unges forståelse og viden om et lokalt arbejdsmarked i hastig forandring. Vi har særligt fokus på at få flere unge til at vælge de erhvervsrettede uddannelser – både de tekniske, sundhedsfaglige og merkantile.

HR netværk

Vi har etableret et HR netværk med pt. 25 virksomheder med en bred repræsentation af store og små virksomheder, produktions- og viden virksomheder, kommunen og jobcenteret. Netværket mødes hver anden måned henover frokost hos en af medlemmerne. Der er dialog og sparring på tværs – og forskellige temaer tages op herunder fx, hvordan vi kan arbejde sammen om at håndtere trængslen i forbindelse med letbanebyggeriet.

Facility netværk

Vi har samlet facility managers og indkøbere i Erhvervsbyen til en dialog om, hvordan vi kan skabe værdi for hinanden fx via fælles indkøbsaftaler, deling af faciliteter, medarbejdere o. lign. Der deltager en bred gruppe af ejere og virksomheder i området.

Virkbarer

VIRKBARER: Vi arrangerer virksomhedsbesøg hos medlemmerne. Besøget indeholder også en oplevelse, så kollegaerne i Erhvervsbyen både går hjem med en større viden om en virksomhed, netværk – og en oplevelse rigere.

Events i kommunen

Vi støtter op om kommunens faglige netværk og events for virksomheder.

© Copyright - Gladsaxe Erhvervsby