Samarbejdsmodellen

Indsatsområder

OM ERHVERVSBYEN

Gladsaxe Erhvervsby er et ambitiøst partnerskab stiftet som en forening i et samarbejde mellem ejere, lejere, Gladsaxe Kommune og andre interessenter.


Baggrund

Gladsaxe Erhvervsby blev stiftet som forening i 2017 i et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune og en række af de toneangivende virksomheder og ejere i Gladsaxe. En af bevæggrundene var et ønske om et tæt samarbejde om at realisere de vækst- og udviklingsmuligheder i erhvervsområderne, som etableringen af letbanen giver. Erhvervsbyen har i dag over 65 medlemmer, som består af både små og store virksomheder, ejendomsejere, investorer, Gladsaxe Kommune og uddannelsesinstitutioner i Gladsaxe.

Indsatsområder

Et af de parametre, som i stigende grad bliver afgørende for virksomheders lokalisering, er muligheden for faglige og sociale netværk og samarbejder samt adgang til attraktive bymiljøer. Samtidig vil de trafikale forhold, lejeniveau og parkering også fortsat have en central betydning.

© Copyright - Gladsaxe Erhvervsby