TRAFIK OG MOBILITET

Vi står sammen om at gøre det lettere at komme til Erhvervsbyen.


Vi vil gerne være med til at gøre det så nemt som muligt at komme på arbejde i Erhvervsbyen uanset, om det er i bil, på cykel, med bus eller til fods. Det betyder rigtig meget for vores medlemmer – særligt i forbindelse med letbanebyggeriet.

Vi vil gerne have en tæt dialog med kommunen og andre relevante aktører om den trafikale situation i området, så vi kan arbejde med at få løst udfordringerne bedst muligt. Samtidig vil vi gøre vores til at kommunikationen om bl.a. letbanebyggeriet når ud til virksomhederne, når det er relevant.

TILTAG

Formidling

Vi bidrager til at formidle trafiksituationen både via nyhedsbrevet, løbende dialoger og på dialogmøder om trafik mv.

Nedbringe trængsel

Vi engagerer os i arbejdet med bl.a. SMART MOBILITY og tester idéer i forhold til, hvordan vi ved at samarbejde, ændre mødetider og transportformer, bruge delebiler og delecykler mv. kan nedbringe trængslen til gavn for os alle.

NABOGO

Vi har indgået et partnerskab med Gladsaxe Kommune om samkørselstjenesten NABOGO. Denne app gør det lettere at køre med sine kollegaer, formindsker trafik og er godt for miljøet.

© Copyright - Gladsaxe Erhvervsby