Se medlemmerne af byrumsgruppen


BYUDVIKLING

Vi gør det attraktivt at investere, arbejde og bo i Erhvervsbyen.


Vi vil gerne udvikle byrummet i Erhvervsbyen, så det bliver mere interessant at opholde sig både til fods, på cykel og i bil i området. Vi vil skabe mere sammenhæng i erhvervskvarteret gennem en fælles identitet både på de private og de offentlige arealer.

Samtidig vil vi gerne øge fremkommeligheden bl.a. ved at etablere flere stier på tværs og bedre kobling til den offentlige transport. Derfor arbejder vi sammen med ejere, lejere og udviklere i området om konkrete initiativer til, hvordan vi kan udvikle og forskønne byrummet i Erhvervsbyen.

TILTAG

Byrumsgruppe

Vi har nedsat en byrumsgruppe med pt. 25 aktører med en bred repræsentation af store og mindre ejere, kommunen og udviklere med fokus på at udvikle og forskønne området både på den korte og den længere bane.

Byudviklingskoncept

Byrumsgruppen har sammen med en landskabsarkitekt udarbejdet et konkret byudviklingskoncept, som kan forskønne området på en kortere bane. Det har som udgangspunkt fokus på:

  1. Møblering af byrummet
  2. Beplantning herunder både træer og blomster
  3. Verdensmål. Initiativerne vil blive implementeret i 2019 i tæt samarbejde med og med investeringer fra de enkelte ejere og lejere.

Attraktivt miljø

Vi arbejder ligeledes på at tilføre funktioner i området, som gør det mere attraktivt at bo og arbejde i området fx café/bar, restauranter, indkøbsmuligheder, coworkingspaces mv.

© Copyright - Gladsaxe Erhvervsby