Direktørgruppen drøfter Strategi for Grøn Omstilling med borgmester Trine Græse

Hvordan kan vi reducere CO2 udledningen med 70 pct. i Gladsaxe? Giv jeres bidrag til dialogmødet d. 11. februar kl. 15 med borgmester Trine Græse om kommunens Strategi for Grøn Omstilling.

Som I måske har set, har Gladsaxe Kommune sendt deres Strategi for Grøn Omstilling i høring. Strategien handler om, hvordan vi sammen kan nedbringe CO2-udledningen i Gladsaxe med 70 procent i 2030. Det er en meget ambitiøs strategi, som lægger op til nogle afgørende og spændende samarbejder med os i Erhvervsbyen – og på flere områder bl.a. transportspild og energispild er vi allerede i gang.

En meget stor del af CO2 udslippet i Gladsaxe kommer fra vores transport og energiforbrug i virksomhederne, så det er helt afgørende, at vi arbejder tæt sammen, hvis vi skal nå målet! Det gælder både små og store virksomheder, ejendomsejere, uddannelsesinstitutioner mv.

Derfor inviterer vi til dialogmøde med borgmester Trine Græse og by- og miljødirektør Maj Green. Her vil vi drøfte hvilke samarbejder og udfordringer, I kunne tænke jer at engagere jer i – og hvor I ser at der er nogle politiske eller juridiske barrierer, som man fra politisk side i Gladsaxe Kommune kan prøve at løse på lokalt eller nationalt plan. På baggrund af mødet sender vi et høringsvar til kommunen.

Kontakt Karen Brosbøl Wulf på karwul@gladsaxe.dk, hvis I ønsker at deltage.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *