ANDRE BYSAMARBEJDER


Gladsaxe Erhvervsby er inspireret af en samarbejdsmodel fra udlandet kaldet Business Improvement Districts (BID), der aktivt inddrager grundejere og erhvervslejere i byudviklingen.

BID-modellen er en organisatorisk ramme, der fremmer lokalt engagement og tilfører ressourcer til kvarteret. Erfaringerne fra BID-modellen viser,
at både forfaldne og stagnerede kvarterer kan blive til særligt attraktive områder. I en dansk sammenhæng handler det særligt om at gentænke drift og vedligeholdelse af byrum – for mens der er prestige i at bygge nyt, er der knap så megen ære i at vedligeholde og bevare. Internationale erfaringer viser, at BID har katalysatorvirkning: Når de første resultater viser sig, opstår der flere initiativer.

BESØG OGSÅ

Lyngby-Taarbæk Vidensby

Lyngby-Taarbæk Vidensby blev stiftet i 2012 og er en privat forening med foreløbig 84 private virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommunen og boligorganisationer som medlemmer.

Ørestad Innovation City Copenhagen

Ørestad Innovation City Copenhagen betegner sig som et innovationsdistrikt – de huser store og små virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Indtil videre har Ørestad Innovation City Copenhagen 39 medlemmer.

Business Park Skejby

Business Park Skejby blev stiftet i 2013 af en række virksomheder som Agro Food Park, NRGi, Vestas Wind Systems, Aarhus Business College m.fl. Erhvervsområdet i Skejby rummer over 150 virksomheder og 20.000 ansatte og har blandt andet til formål at udbrede kendskabet til erhvervslivet i Skejby og styrke samarbejdet mellem områdets virksomheder.

© Copyright - Gladsaxe Erhvervsby